FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

 
(a lejátszási sebességet állítva lehet lassítani)

 

A felvételi szabályzat megtekinthető itt. >>

NYÍLT NAPOK 2021/2022

Tekintettel a járványügyi helyzetre a nyílt napok keretében nyílt órákat nem tartunk. November 9-11-ig, 16-18-ig, valamint 23-24-én minden nap 17 órától igazgatói tájékoztatót tartunk az intézmény nagy aulájában, melyre előzetes regisztráció szükséges. Helyszín az iskola aulája. A járványügyi protokoll betartásával maximum 50 főt tudunk egyszerre beengedni. Regisztrálni a nyiltnapok@zmg.hu címen lehetséges. Egy családból lehetőleg maximum két fő regisztráljon! A maszk használata az épületen belül kötelező.

Tanulmányi előkészítő tanfolyamot indítunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból október 6-tól keddi és csütörtöki napokon. Összesen 10 alkalom (2021 januárig, a szünetek figyelembevételével), melynek díja 8000 Ft/tantárgy. Jelentkezni az iskola gazdasági irodájában lehet, szeptember 14-től munkanapokon 7.30-15.30 között, folyamatosan.

A felvételnél 5-6-7. év végi, 8-os félévi irodalom, nyelvtan, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatokat vesszük figyelembe (100 pont), kivéve a nyelvi előkészítő (NY) és az angol specializációs (C) évfolyamon. Itt a tanulók 5., 6., 7. év végi és 8. évfolyamos félévi irodalom, nyelvtan, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatait vesszük figyelembe (max. 100 pont). Emellett a központi felvételi írásbeli magyar feladatlap eredményét duplán számítjuk (100 pont).

 

AZ ISKOLA KÓDJA: 035237

Tanulmányi területek (tagozatkód):

Telephelykód: 001

Tagozatkódok:

0001 általános és kommunikáció

0003 közbiztonság

0004 angol nyelvi specializáció

0006 angol nyelvi tagozat

 

Általános és kommunikációs képzés

A 2021. szeptemberében induló általános tagozat kommunikációs specializációval elnevezésű képzésben a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, valamint az első idegen nyelvet (angol) emelt óraszámban tanítjuk. Emellett a mozgókép és média tantárgyat tanítjuk (elméleti és gyakorlati feladatok), mellyel az emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat. Második idegen nyelv kötelezően a német. (9. A)

Közbiztonsági képzés

Közbiztonsági képzésünket a BRFK-val közösen megtervezett és kivitelezett formában – megismerkednek a rendőri munka alapjaival, a szakma egyes területeinek specifikumaival. A tanulók a mindennapos testnevelés órakeretében önvédelmi oktatásban részesülnek. A belügyi rendészeti ismeretek képzés keretében a közbiztonsági osztály négy éven keresztül tanulja a tantárgyat) a szakmai ismeretekből emelt- vagy középszintű érettségi vizsgát tehetnek. A második idegen nyelv választható. (9. B)

Angol nyelvi specializáció

A 2021-től induló négy évfolyamos angol nyelvi képzésben az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. Az első idegen nyelv tanítása során a kimeneti követelmény a középfokú nyelvvizsga. A szabadon tervezhető órakeretben a matematika (cél a matematikai-logikai gondolkodás fejlesztése) és a magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanítjuk. A tanulók számára a 10. évfolyam végén angol nyelvi vizsgát szervezünk. Az angol nyelvből emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat. A második idegen nyelv választható. (9. C)

Angol nyelvi előkészítő osztály

Az ide jelentkező tanulók ötéves képzésben vesznek részt. Az első tanévben heti 14 órában tanulnak angol nyelvet, emellett informatikát (4 óra), második idegen nyelvet (német vagy spanyol, heti 4 óra), tanulásmódszertan – önismeretet (2 óra), testnevelést (5 óra) tanulnak, valamint az alapkészségeket igénylő tantárgyakból (magyar, matematika) szinten tartó, elmélyítő foglalkozásokon vesznek részt. Az előkészítő évfolyam végén szintvizsgát tesznek angolból, majd az angol nyelvet továbbra is emelt óraszámban (5 óra) tanulják. (9. Ny, majd 9. D)

Választható második nyelvek: német, olasz, spanyol

A nyelvválasztás szabadságát a jelentkezési igények és a csoportkorlátok figyelembe vételével az iskola nyelvi munkaközössége korlátozhatja!

Az iskola sport- és szabadidős tevékenységei: kosárlabda-pálya méretű tornatermünkön kívül rendelkezünk jól felszerelt konditeremmel, szabadtéri kézilabdapályával, melyeken egész évben zajlanak a különböző diáksport-események. A tanév során több sportágban is rendezünk házi versenyeket, ezek például az asztalitenisz, kosárlabda, floorball, kispályás labdarúgás. Diáksport Egyesületünk lehetőséget nyújt arra is, hogy tanulóink részt vehessenek a kerületi-, budapesti- és országos diákolimpiák versenyrendszerében, melynek nagy hagyománya van, hiszen több sportágban is komoly sikereket értünk el, ezek közül kiemelkedik az úszás és kosárlabda. Iskolánkban működik természetjáró csoport és évente egyszer sítábort is szervezünk.

Az iskola kulturális programjai közül kiemelkedik a Zrínyis hét, amelynek folyamán versenyek, kiállítások, előadások és projektfoglalkozások adnak lehetőséget a tanulóknak képességeik, készségeik fejlesztésére. Az iskola büfével rendelkezik. Ebédelési lehetőséget biztosítunk, a menzai szolgáltatás során a tanulók A, B és C (utóbbi vegetáriánus) menüből választhatnak.

Más országok kultúrájának megismerésére és a nyelvgyakorlásra biztosítunk lehetőséget az Európai Unió által biztosított Erasmus+ pályázattal. Tanulóink workshopokon, kirándulásokon, konferenciákon vesznek részt külföldi fiatalokkal, az adott országok vendégszeretetét élvezve. Az elmúlt években szoros kapcsolatot tartottunk fent görög, német, olasz, lengyel iskolákkal. Ezen kívül nyelvgyakorlási célból programokat szervezünk Spanyolországba, Ausztriába, Angliába.

Egyéb képzési lehetőség: ECDL (Európai Számítógépkezelői Jogosítvány) vizsga Autóvezetői jogosítvány megszerzésének lehetősége Felvételi vizsgát nem tartunk.