Köztünk szólva 2006

PROGRAM DÁTUMA

A „Köztünk szólva” című napot a  nyelvi kultúra fejlesztése érdekében szerveztük meg az iskolában a 2006/2007-es tanév őszén. Vállaltuk, hogy a programot rögzítjük és abból digitális tananyagot készítünk. Ennek segítségével a későbbiekben kommunikációs tréninget, magyar nyelvi fejlesztő órát, színpadi mesterséget lehet tanítani.

Ez a CD-ROM ahhoz segíti hozzá a diákokat, hogy tudatosítsák a kommunikációs helyzetekben a saját szerepüket. Az egyes jeleneteket kérdések, feladatok előzik meg. Ezekre a diákoknak a jelenet levetítése után válaszolniuk kell, meg kell vitatniuk egymással a látottakat.

Az előadott jeleneteket a résztvevők előre megkapták, földolgozták, majd pedig ott helyben húztak egy másik jelenetet a bemutatottak közül és annak a stílusában újra előadták a saját betanult szövegüket. Ez ahhoz segíti hozzá a szereplőket és a nézőket egyaránt, hogy elemezzék, hogy az információ átadásában mennyi szerepe van magának az átadott szövegnek, mennyi a szövegmondás egyéb körülményeinek. Azaz nem csak az a fontos, hogy mi hangzik el, hanem az is, hogy azt ki és hogyan mondja.

A jelenetek

Moliére: Fösvény
Bihari Zsófia (13 éves tanuló): TV Show
Tamási Áron: Ábel
Spiró György: Koccanás

Átírt vers

Petőfi Sándor: István öcsémhez

 

 

 

 

2006 ZMG