BEVEZETÉS

"A sport arra tanÍt, hogy becsÜletesen gyŐzzÜnk, vagy emelt fŐvel veszÍtsÜnk. A sport tehÁt mindenre megtanÍt.". (ernest hemingway)

"Minek a tesi?" (ismeretlen tanuló)

Egy bizonyos mozdulat vagy mozgássor megtanulása, készségszintre emelése célja az oktatási folyamatnak, de egyben eszköz is arra, hogy a tanulók személyiségét alakítsuk, formáljuk, fejlesszük az elsajátítás során. Például egy csapatjátékban a védekezés, támadás összehangolása nagyfokú egymásra figyelést, összeszokottságot követel meg a tanulóktól, sportolóktól, azaz a társas kapcsolatok igen magas szinten működő egységével találjuk magunkat szemben.

A további feladat, hogy a sporttevékenységen keresztül segítsenek a tanulóknak a sikerek és a kudarcélmények feldolgozásában. A tanulók egy-egy versenyszituáción vagy egy-egy feladat végrehajtásán keresztül megtanulják, hogy felfokozott érzelmi állapotban hogyan viselkedjenek, hogyan dolgozzák fel egy-egy sportverseny alkalmával a győzelmet vagy éppen a vereséget. Biztosan átélte már mindenki azt, amikor egy sportbeli akadályt és természetesen ezzel együtt önmagát, a félelmét küzdötte le egy-egy nehéz pillanatban (átjutás az ugrószekrényen, feljutás a mászókötélre, a sokadik kar- vagy hasizomgyakorlat teljesítése, a futószám szintidejének megfutása vagy akár a víztől való félelem leküzdése). Ezek mind-mind olyan pillanatok, amelyek az ember teljes személyiségére hatnak, alakítják, formálják azt.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók a lehető legtöbb sportággal ismerkedjenek meg. Biztosan kellemesebb dolog a labdarúgás, a tollaslabda vagy a floorball, mégsem szabad száműzni a testnevelés órákról a gimnasztikai gyakorlatokat, a tornát, az atlétikát. Gondoljunk csak arra, hogy a „régimódinak és konzervatívnak” tartott torna az iskolai testnevelésben mennyire segít a félelem, a fájdalom leküzdésében és a fáradságtűrésben.

Amikor kialakulnak a szív- és érrendszeri megbetegedések, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az ízületi és izomfájdalmak, már sokkal nehezebb, gyakran visszafordíthatatlan a szervezet „helyreállítása”. Ezeknek a betegségeknek a csírái pedig döntően a gyermekkori, majd később a felnőttkori mozgásszegény életmódban keresendők. Sokunkat egy-egy korai infarktus vagy kórházi ápolást igénylő betegség döbbent csak rá arra, hogy valamit egészen másképp kell csinálni az életünkben, ha ezt a negatív élményt el szeretnénk kerülni.

A követelményrendszer összeállításánál figyelembe vettük a NAT (Nemzeti Alaptanterv) ajánlásait és az adott időszak hazai és nemzetközi standardjait, valamint a követelmények fokozatos bővítését. Iskolánk tárgyi feltételei a testnevelés tantárgy szempontjából átlagosak. A tananyag feldolgozásának lehetőségeit a tanórán kívüli tömegsport és egyéb szabadidős foglalkozásokkal lehet kiegészíteni.

Célok:

  1. a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak;
  2. a tanulók egészséges testi és lelki fejlődésének, test- és cselekvés-kultúrájának kialakítása és fejlesztése;
  3. a természetes mozgásigény továbbfejlesztése és annak megtartása ifjú- és felnőttkorban;
  4. a testnevelés és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek megszerettetése.
  5. a motoros és mentális lelki képességek fejlesztése, azok kölcsönös hatásainak érvényesítése;
  6. a civilizációs és iskolaártalmak megelőzése és kompenzálása;
  7. az önálló kondicionálásra és testedzésre való felkészítés.

Értékelés:

  1. A neveltség szintjét becsléssel mérjük a munka aktivitásán, a szabályos egészségőrző és erkölcsös cselekvés értékelésén alapul.
  2. Az oktatás szintjét a sportteljesítményekhez, az országos standardokhoz vagy az elsajátításra előírt tananyagmennyiséghez és minőséghez viszonyítjuk.
  3. A képzés szintjének alapját a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődése adja.

A tantervi követelmények működése: a tanuló iskolai munkáját végzi, a tanterv, az iskola és a testnevelő tanár által meghatározott és előírt követelmények és értékelés ismeretében. A tanár tehát a három szint alapján minősíti a tanuló munkáját, majd érdemjegyeket, ezek összegzéseként félévi és év végi osztályzatot ad.