TANÁRAINK

 

 

 

Tanár neve

szaktárgy(ak)

Balogh Ábel történelem, 10.C of.
Boronkai Eszter ének-zene
Boros Irina fizika
Both Péter  angol
Botlikné Mayer Zsuzsanna digitális kultúra, matematika, 10.A of.
Dávidné Békés Izabella magyar, média, 11.A of.
Edényi László  történelem, igazgató 
Faragó Tibor önvédelem
dr. Fazekas Györgyné  angol
Fehér András Tamás földrajz, matematika, 11.C of.
Fekete Ferencné  matematika, fizika
Hajdu Péter  testnevelés, igh.
Ilyés Annamária testnevelés
Imre Ilona  angol, német, spanyol, 12.D of.
Kántor Tamás biológia
dr. Kaposi Napsugár olasz nyelv
Karácsonyi Bettina spanyol
Kassitzky Tamás digitális kultúra
Kertész Gabriella matematika, 11.B of., igh.
dr. Klicász Szpirosz  földrajz, biológia
Kolloros Péter matematika, fizika
Kripner Mónika  angol
Lukács János  digitális kultúra, rendszergazda
Lukácsné Papp Csilla vizuális kultúra
Markos Katalin angol
Mészáros Judit magyar
Miklós István  belügyi rendészeti ismeretek
dr. Nagy Szilvia magyar, 9.D of.
Nagy Viktória matematika, 12.B of.
Nemes Tibor angol
Őri Annamária matematika, kémia
Pappné Balla Katalin spanyol
Pataki Antalné matematika
Rigóczki Csaba biológia
Révész Enkratisz spanyol, német, 10.D of.
Simon Ildikó  történelem, 12.C of.
Schláth Réka angol
Soós Andrea matematika
Soós Brigitta testnevelés
dr. Spieszné Somorjai Márta  matematika, fizika, 9.C of. 
Szabó Anikó testnevelés, 9.B of.
Szabó Gyöngyi magyar, média, 12.A of.
Szabó György  angol, német
Szabóné Weisz Katalin testnevelés, 10.B of.
Szendi Péter magyar, történelem
dr. Tarkó Ilona magyar, történelem, 9.NY of.
Tóth Gyöngyi angol
Váradi Petra angol, 11.D of.
Varga Orsolya német
Veszteg Alexandra magyar, történelem 9.A of.
Vizsnyicay Péter gazdasági ismeretek

A pedagógusok e-mail címei itt. >>

Dolgozóink

   
Filáczné Pásztor Ildikó iskolatitkár
Bakosi Valéria gazdasági ügyintéző
Bakosi Magdolna portás
Dombi Ferenc karbantartó, kertész
Vukovics Terézia ifjúságvédelmi felelős